Spreekuren – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk West-Terschelling – West-Terschelling

Adresgegevens

Duintuin 3
8881GE West-Terschelling

Tel: 0562-442181
E-mail: huisartsenwest@ezorg.nl

Spreekuren

Openingstijden

De praktijk is 5 dagen per week, zonder onderbreking geopend tussen 7.30 en 17.30 uur en altijd bereikbaar, ook voor spoedgevallen en voor het maken van afspraken met de huisarts en het stellen van medische (spoed) vragen. Tijdens deze openingstijden wordt u altijd te woord gestaan.

Avond / Nacht/ Weekend/ Feestdagen

Inloopspreekuur

Elke ochtend is er een inloopspreekuur van 07.30 tot 09.00 uur voor vaste patiënten èn voor gasten. Hier kunt u zonder afspraak terecht met een korte klacht of behandeling zoals: bloedafname, bloeddrukmeting, blaasontsteking, oren uitspuiten, griep, luchtweginfectie, oorpijn, keelpijn of injectie(s).

Visites

Bloedafname Huisartsenlab

Wanneer u komt voor bloedafname op verzoek van huisarts of specialist, kunt u dit op het inloopspreekuur doen of  s ochtends op een afspraak. Na 2 dagen kunt u s middags naar de praktijk bellen en vragen naar de uitslag. In de meeste gevallen is uw uitslag door de huisarts bekeken en voorzien van commentaar/advies.

Praktijkondersteuner-Somatiek

Zij verzorgt de spreekuren voor de volgende patiëntengroepen: diabetespatiënten, COPD- en Astmapatiënten. Daarnaast verricht zij longfuncties, 24-uurs bloeddrukmetingen, vaccinaties en injecties.

Verloskundige

Zij verricht, in afwisseling met de huisarts, de zwangerschapscontroles en kraamvisites. En zij geeft voorlichting en advies en maakt de echo’s. Daarnaast plaatst zij, of de huisarts, ’n spiraal en doet een echocontrole nadien.