Spreekuren – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk West-Terschelling – West-Terschelling

Adresgegevens

Duintuin 3
8881GE West-Terschelling

Tel: 0562-442181
E-mail: huisartsenwest@ezorg.nl

Openingstijden
Elke werkdag van 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:30 uur.
(Tussen 12:00 en 13:30 uur alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen).

Spreekuren

Openingstijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:30 uur.
Op bovengenoemde tijdstippen kunt u bellen voor afspraken en andere vragen. Tussen 12:00 en 13:30 uur uitsluitend telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Avond / Nacht/ Weekend/ Feestdagen
Wanneer u een huisarts buiten de normale openingstijden wilt spreken, kunt u het gewone nummer bellen 0562 44 21 81. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende huisarts. Voor spoed belt u met: 0562 44 33 33 of als u een ambulance denkt nodig te hebben belt u: 112.

Inloopspreekuur
Elke werkdag is er een inloopspreekuur van 07.30 tot 09.00 uur voor vaste patiënten èn voor gasten. Hier kunt u zonder afspraak terecht met een korte klacht of behandeling zoals: bloedafname, bloeddrukmeting, blaasontsteking, oren uitspuiten, griep, luchtweginfectie, oorpijn, keelpijn of injectie(s).

Afspraakspreekuur
Het afspraakspreekuur begint om 10.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de assistente. Normaliter duurt zo’n afspraak 10 minuten. Wanneer u meer tijd denkt nodig te hebben kunt u dit aangeven.

Visites
Wanneer u te ziek bent om naar de praktijk te komen, kunt u de assistente bellen vóór 10.00 uur. Visites worden indien mogelijk al voor 10.00 uur gedaan óf tussen de middag óf aan het einde van het middagspreekuur.

Bloedafname Huisartsenlab
Wanneer u komt voor bloedafname op verzoek van huisarts of specialist, kunt u dit op het inloopspreekuur doen of  ‘s ochtends op een afspraak. Na 2 dagen kunt u ‘s middags naar de praktijk bellen en vragen naar de uitslag. In de meeste gevallen is uw uitslag door de huisarts bekeken en voorzien van commentaar/advies.

Praktijkondersteuner-Somatiek
Zij verzorgt de spreekuren voor de volgende patiëntengroepen: diabetespatiënten, COPD- en Astmapatiënten. Daarnaast verricht zij longfuncties, 24-uurs bloeddrukmetingen, vaccinaties en injecties.

Verloskundige
De verloskundige verricht, in afwisseling met de huisarts, de zwangerschapscontroles en kraamvisites. En zij geeft voorlichting en advies en maakt de echo’s. Daarnaast plaatst zij, of de huisarts, ’n spiraal en doet een echocontrole nadien.

Praktijkondersteuner GGZ
De POH-GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten en over wat je geprobeerd hebt om van je klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en je huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Of je voor het vervolg weer naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:
• het verhelderen van problemen;
• het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
• het geven van advies over behandeling en verwijzing;
• kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
• nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.