Privacy- en cookieverklaring – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk West-Terschelling – West-Terschelling

Adresgegevens

Duintuin 3
8881GE West-Terschelling

Tel: 0562-442181
E-mail: huisartsenwest@ezorg.nl

Openingstijden
Elke werkdag van 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:30 uur.
(Tussen 12:00 en 13:30 uur alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen).

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY
Patiëntendossiers zijn aanwezig en u heeft uiteraard recht op inzage hierin. De Huisartsenpraktijkmedewerk(st)ers zullen Uw privacy optimaal waarborgen. Al Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Als U behoefte heeft aan meer privacy dan aan ons loket, vraagt U dan naar onze adviesruimte. Hieronder in de Privacyverklaring leest U meer over Uw privacy en Uw rechten.

Privacy Verklaring Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk West-Terschelling

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij, Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk west-Terschelling te West-Terschelling, uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij
doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen
gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is
voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals: huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, laboratoria, etc. . Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in
verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers
raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij en onze leveranciers verwerken uw gegevens alleen binnen de EU. Alle leveranciers van systemen en diensten die wij inschakelen, gebruiken uw gegevens
ook niet voor commerciële doeleinden. Wij bestellen voor een aantal van u, GDV (geïndividualiseerde distributievormen, baxter) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Tevens hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. T.b.v. zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden (bijv. klantervaringsonderzoek). Dit doen wij alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan betrokkenen.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer zou blijken dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). HoudT u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met de SOFA B.V., onze Functionaris Gegevensbescherming t.b.v. Stichting Privacyzorg.

3. Klachten                                                                                                                                                                                                                                                                               Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Functionaris Gegevensbescherming, de SOFA B.V. t.b.v. Stichting Privacyzorg. Zij zijn bereikbaar op e-mail adres: info@privacyzorg.nl of onder tel. nr.: 0486-205010. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.